sjösida

sjösidan
sjösidor
sjösidorna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet sjösida på svenska?

Obestämd singular: sjösida
Bestämd singular: sjösidan
Obestämd plural: sjösidor
Bestämd plural: sjösidorna

Hur används ordet sjösida

 • "Fårägare uppmanas nu att se över sina stängsel mot sjösida då vargen vid båda angreppsställena har kommit in på sjöis där det inte funnits staket mot sjön."
 • "Fårägare uppmanas nu att se över sina stängsel mot sjösida då vargen vid båda angreppsställena har kommit in på sjöis där det inte funnits staket mot sjön."

Möjliga synonymer till sjösida

Diskussion om ordet sjösida

sjösidan

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet sjösidan

 • "Räddningstjänsten skickade personal både från sjösidan och från land."
 • "En evakuering utfördes därför från sjösidan med hjälp av en lotsbåt."
 • "Enligt räddningstjänsten var branden i mycket svåråtkomlig terräng, och släckningsarbetet skedde från sjösidan med hjälp av en båt."
 • "– Det är en mäktig syn att uppleva slottsruinen från sjösidan."
 • "Personal från Kustbevakningen har sedan tidigare sökt av stora delar av det drabbade området med bil från landsidan och med båt från sjösidan."
 • "Hästarna hade gått på en retaurerad betesmark längs en kanal och rovdjuren hade troligen kommit in i hagen från sjösidan, ett område som inte var stängslat."
 • "Kraftledningen strax norr om vägen delar också upp staden, liksom järnvägen som är en barriär mot den vackra sjösidan."
 • "Det ansågs vara för kompakt och även förstöra stadsbilden från sjösidan."
 • "I Skanör har det satts upp översvämningsskydd som dock har fått skador på grund av vattentrycket på Bredeväg och på Vellinges hemsida skriver man att flera fastigheter med hus mot sjösidan i Skanör översvämmats."
 • "– I princip alla som kommer hit vill ner till stränderna så det känns väldigt korkat att inte bygga vägen på sjösidan, säger Kit Ljung som har sommarboende på Österlen."

Diskussion om ordet sjösidan