lira

liran
liror
lirorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till lira

Hur böjs ordet lira på svenska?

Obestämd singular: lira
Bestämd singular: liran
Obestämd plural: liror
Bestämd plural: lirorna

Ordet lira har 3 betydelser

 • Inom musik
 • Inom fåglar
 • Inom historia, valuta
musik
fåglar
historia, valuta

Vad betyder lira inom musik ?

ett stränginstrument med tangenter

Översättningar (inom musik)

Engelska

Synonymer till lira (inom musik)

Relaterat till lira (inom musik)

musikinstrument

Ordet lira inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Engelska

Synonymer till lira (inom fåglar)

Relaterat till lira (inom fåglar)

djur

fara

Ordet lira inom historia, valuta

äldre valutaenhet i Italien

Översättningar (inom historia, valuta)

Engelska
 • lira  [ historia, valuta ]

Relaterat till lira (inom historia, valuta)

penningväsen

Diskussion om ordet lira

 • - 2010-03-30

  Det kan ju vara ett verb också. T.ex. lira piano, lira fotboll

lira

liras
Substantiv

Översättningar (inom historia, valuta)

Svenska
 • lira  [ historia, valuta ]

Synonymer till lira (inom historia, valuta)

Ordet lira har 2 betydelser

 • Inom historia, valuta
 • Inom generell
historia, valuta
generell

Vad betyder lira inom historia, valuta ?

äldre valutaenhet i Italien

Översättningar (inom historia, valuta)

Svenska
 • lira  [ historia, valuta ]

Ordet lira inom generell

the basic unit of money on Malta; equal to 100 cents

the basic unit of money in Turkey

Synonymer till lira (inom generell)

Uttryck till lira (inom generell)

Diskussion om ordet lira