kricka

krickan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet kricka

  • "Därför har inte bara vanliga vinterfåglar blivit mer talrika, numera övervintrar också arter som tidigare aldrig sågs i Sverige på vintern, till exempel kricka, bläsand och snatterand."
  • "På området ses också många andra fågelarter som kricka och brun kärrhök."
  • "Och genom förändringen ska bättre förutsättningar skapas för fågelgrupper som vadare och änder, exempelvis brushane, rödbena, skedand och kricka."
  • "Senast en gulkindad kricka skymtades i Sverige var 2013 i Västmanland, vid Frövisjön."
  • "En gulkindad kricka har skymtats vid Fyrisån."
  • "Bland annat gräsand, kricka, skedand och snatterand."

Vad betyder kricka inom fåglar ?

Fotograf: Wikipedia
en fågel som tillhör gruppen simänder inom underfamiljen änder. Den förekommer i Eurasien där den är vanlig och den har ett mycket stort utbredningsområde. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kricka

Möjliga synonymer till kricka

Relaterat till kricka

djur

Diskussion om ordet kricka