materia

materian
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till materia

Hur används ordet materia

  • "Men postnummerförändringar är en mer intrikat materia än man ofta föreställer sig, och inte heller denna tabell ger hela sanningen, uppger företaget Postnummerservice som jobbar med – postnummer :"
  • "Intrikat materia"
  • "Men det är mycket komplicerad materia vad som är rimligt och vad som inte är rimligt när det gäller PSA-prov."
  • "– Jag vill bara visa att konsten är ett levande materia som egentligen är väldigt knuten till ett lands kultur, säger Attila Forsman."
  • "– Charmen med en träbåt, mot en plastbåt, är att det är levande materia."
  • "– Där förstår jag om medierna trycker på, men saken är den att det här är komplicerad materia."
  • "Framför allt det så kallade intergalaktiska mediet, det vill säga den materia som finns mellan olika galaxer."
  • "– Det är tråkigt men vi måste vara realister, det är levande materia vi arbetar med."
  • "Det är rörlig materia och vi försöker ständigt hitta nya vägar att påverka och se till att all information kommer fram."
  • "Svår materia"

Vad betyder materia inom papper ?

Fotograf: Wikipedia
de allra minsta och mest fundamentala enheterna som utforskats inom fysiken, och bygger upp hela det observerbara universum; den materia vi normalt observerar består av atomer, som grupperats i kemiska föreningar: polymerer, legeringar, blandningar och rena grundämnen

Möjliga synonymer till materia

Relaterat till materia

kroppslighet

material

kvantitet

verklighet

Diskussion om ordet materia