trilling

trillingen
trillingar
trillingarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet trilling på svenska?

Obestämd singular: trilling
Bestämd singular: trillingen
Obestämd plural: trillingar
Bestämd plural: trillingarna

Vad betyder trilling inom familj ?

ett av tre barn födda vid samma tidpunkt av samma mamma efter samma graviditet

Möjliga synonymer till trilling

Relaterat till trilling

fruktbarhet

tretal

Diskussion om ordet trilling

trill

trill
trilled
trilled
Verb

Översättningar

Hur används ordet trill

  • "He trilled merrily in the bathroom"
  • "When birds trill, they sing a series of high notes"
  • "The sound of his instrument trilled in perfect harmony with the soft lighting"
  • "Some spekaers trill their r's"

Ordet trill har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom fåglar
musik
generell
fåglar

Ordet trill inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till trill (inom musik)

Ordet trill inom generell

pronounce with a trill, of the phoneme \r\

Ordet trill inom fåglar

Synonymer till trill (inom fåglar)

Diskussion om ordet trill