ters

tersen
terser
terserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet ters på svenska?

Obestämd singular: ters
Bestämd singular: tersen
Obestämd plural: terser
Bestämd plural: terserna

Hur används ordet ters

  • "Modellen som föreslås på Dagens Nyhe- ters debattsida bygger på att kommuner som höjer skatten inte får behålla alla intäkter från höjningen, medan de som sänker skatten ska få statlig hjälp med inkomstbortfallet."
  • "Planet, som tros ligga på minst 30 me- ters djup, planeras att bärgas."
  • "Pilgrimer som går till fots till Karbala har flera gånger de senaste åren blivit offer för sunniextremis- ters attentat."
  • "Delegatmässigt beräknas Obama fortfa- rande leda totalt med ca 100 delega- ters marginal."
  • "Ett 20-tal klot har hittills släppts ned i hålet och fastnat på en kilome- ters djup."
  • "Prinsen har sagt att han vill leda sin enhet om det blir strid men departe- mentet uppger att prinsen troligen kommer att hållas borta från situatio- ner som kan äventyra hans stridskamra- ters säkerhet."
  • "Den här har två hål, för moll och dur ters, och ett tumhål, taget från de franska säckpiporna, säger Folke Dahlgren."

Vad betyder ters inom musik ?

avståndet från en ton till den tredje tonen uppåt eller nedåt i en diatonisk skala

Diskussion om ordet ters