rounders

Substantiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder rounders inom sport ?

engelskt spel som liknar baseball

Diskussion om ordet rounders

rounder

rounders
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till rounder

Diskussion om ordet rounder

rounders

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder rounders inom spel ?

an English ball game similar to baseball

Möjliga synonymer till rounders

Diskussion om ordet rounders