utryckning

utryckningen

utryckningar

utryckningarna

Substantiv
militärväsen