värnplikt

värnplikten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet värnplikt

  • "Välkomnar beslut om allmän värnplikt"
  • "En 51-årig man från Kallinge får ersättning för en skada han fick i samband med sin värnplikt 1984."
  • "Men för att trygga försvarets personalbehov och kunna utöka antalet soldater vid försämrat säkerhetsläge har regeringen gett en utredare i uppdrag att lägga fram förslag på en ny typ av värnplikt."
  • "Beskedet om att allmän värnplikt återinförs väcker reaktioner hos ungdomar i Karlskrona."
  • "Den omfattar alla svenskar mellan 16 och 70 år och kan innebära både militär värnplikt och civila insatser till exempel inom räddningstjänsten."
  • "Båda är positiva till införandet av allmän värnplikt men Annicka Engblom ( M ) som är suppleant i försvarsutskottet ser också flera frågetecken."
  • "– Det borde ytterligare påverka intresset för att göra värnplikt nästa år."
  • "Han hoppas att partierna nu snabbt ska enas om att det behövs ett inslag av värnplikt."
  • "En ny typ av värnplikt kan i framtiden komma att omfatta kanske ett par tusen ungdomar varje år."
  • "Varken Sjöstridsskolan i Karlskrona eller flygflottiljen F17 har haft några större problem att fylla sina utbildningsplatser, men båda förbanden välkomnar nu beslutet om allmän värnplikt."

Vad betyder värnplikt inom militärväsen ?

den skyldighet som ett lands medborgare har att utbilda sig för och delta i landets militära försvar

Relaterat till värnplikt

krigföring

försvar

Diskussion om ordet värnplikt