upprivning

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet upprivning

  • "Överklagan, och upprivning av beslutet."
  • "Trafikverket ska inom tre år besluta om upprivning av rälsen norr om Äppelbo om inte banan trafikeras innan dess."
  • "Problemet är att ledningen som gått sönder går under Nässjö bangård och eventuellt skulle det krävas upprivning av stambanan för att laga rören."
  • "På 80-talet lades persontågstrafiken ned och upprivning av banan låg nära till hands."
  • "Flera tunga KD-profiler har redan aviserat om en önskan om en upprivning av överenskommelsen."

Diskussion om ordet upprivning