mosse

mossen
mossar
mossarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till mosse

Hur böjs ordet mosse på svenska?

Obestämd singular: mosse
Bestämd singular: mossen
Obestämd plural: mossar
Bestämd plural: mossarna

Hur används ordet mosse

 • "” På ön Öppenskär finns en mosaik av olika naturtyper som strandängar, en liten mosse med en del ovanliga växtarter, några små rev och under vattenytan är miljön mycket varierad. ”, skriver Världsnaturfonden ( WWF ) i sin motivering."
 • "Terrängen är ganska lämplig, det kan beskrivas som ett kärr eller en mosse, säger Henrik Karlsson, brandförman vid räddningstjänsten i Ludvika."
 • "Skidan hittades i en mosse nära byn Ärnäs i Älvdalen för snart hundra år sedan när Dofs Olof Eriksson dikade för en ny väg."
 • "SOS Alarm informerar om att en mosse ryker på en plats där det har brunnit tidigare."
 • "Rykande mosse i Färila – läget under kontroll"
 • "Under måndagseftermiddagen meddelar polisen att en kropp hittats i en mosse i det sökområde som man letat i."
 • "Det läckande röret låg mitt inne i en mosse i ett skogsparti i Falkenberg, så den var mycket svår att hitta."
 • "Nu görs nya försök med vindkraft vid våtmarksområdet Ramsjö mosse norr om Falkenberg."
 • "Vindkraft på gång i Ramsjö mosse"
 • "Bolaget Kanal Kraft har ansökt hos länsstyrelsen om att få bygga fem vindkraftverk högst 150 meter höga väster om Ramsjö mosse norr om Falkenberg."
 • "” På ön Öppenskär finns en mosaik av olika naturtyper som strandängar, en liten mosse med en del ovanliga växtarter, några små rev och under vattenytan är miljön mycket varierad. ”, skriver Världsnaturfonden ( WWF ) i sin motivering."
 • "Terrängen är ganska lämplig, det kan beskrivas som ett kärr eller en mosse, säger Henrik Karlsson, brandförman vid räddningstjänsten i Ludvika."
 • "Skidan hittades i en mosse nära byn Ärnäs i Älvdalen för snart hundra år sedan när Dofs Olof Eriksson dikade för en ny väg."
 • "SOS Alarm informerar om att en mosse ryker på en plats där det har brunnit tidigare."
 • "Rykande mosse i Färila – läget under kontroll"
 • "Under måndagseftermiddagen meddelar polisen att en kropp hittats i en mosse i det sökområde som man letat i."
 • "Det läckande röret låg mitt inne i en mosse i ett skogsparti i Falkenberg, så den var mycket svår att hitta."
 • "Nu görs nya försök med vindkraft vid våtmarksområdet Ramsjö mosse norr om Falkenberg."
 • "Vindkraft på gång i Ramsjö mosse"
 • "Bolaget Kanal Kraft har ansökt hos länsstyrelsen om att få bygga fem vindkraftverk högst 150 meter höga väster om Ramsjö mosse norr om Falkenberg."

Vad betyder mosse inom dryck ?

Fotograf: Wikipedia
våtmark eller myr vars vatten kommer enbart från direkt nederbörd

Möjliga synonymer till mosse

Relaterat till mosse

växt

sumpmark

land

Diskussion om ordet mosse