tundra

tundran
tundror
tundrorna
Substantiv [n]

Översättningar

Övrig relation till tundra

Hur böjs ordet tundra på svenska?

Obestämd singular: tundra
Bestämd singular: tundran
Obestämd plural: tundror
Bestämd plural: tundrorna

Hur används ordet tundra

  • "Överallt ligger isen tjock – som en öde tundra."
  • "Kommer utsläppen från det frusna landskap av torvmossar och tundra – permafrosten – som begravdes när glaciärer smälte och havsnivån steg för drygt 7 000 år sedan?"
  • "Denna upptäckt stödjer teorin om att landskapet i Sibiren ändrades från mammutstäpp till stäpp, tundra och taiga i slutet av den sista istiden."
  • "Det tyder på att växthusgaserna metan och koldioxid lagrad i havsbottnarna frigörs till följd av temperaturökningarna, på samma sätt som de frigörs i tundra som smälter eller myrar som värms upp."
  • "Där väntas den globala uppvärmningen på sikt bidra till att släppa loss enorma mängder metan som ligger lagrad på havsbotten och under tundra och is i intilliggande landområden."

Vad betyder tundra inom geografi ?

Fotograf: Wikipedia
Tundra (ET i Köppens system) är en klimattyp och ett biom, karaktäriserad av permafrost med låg och ömtålig vegetation. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tundra

Relaterat till tundra

sumpmark

land

Diskussion om ordet tundra

tundra

tundras
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder tundra inom generell ?

a vast treeless plain in the arctic regions between the ice cap and the tree line

Diskussion om ordet tundra