etthundra

Ordningstal

Översättningar

Vad betyder etthundra inom generell ?

talet 100, mellan 99 och 101

Översättningar