trehundra

Ordningstal [-]

Översättningar

Hur används ordet trehundra

  • "Enligt uppringaren ska det ha varit trehundra fordon på plats, men polis på plats uppskattade att antalet förmodligen var närmare fyrahundra."
  • "Mjällby börjar allsvenskan borta mot AIK den 14 mars och tills dess ska en ny läktare vara klar med trehundra platser."
  • "Över trehundra personer ska ha deltagit i loppet i Svärdsjö."
  • "Samlingen i Hassela består av närmare trehundra radioapparater."
  • "” Hädanefter fattar vi inte beslut förrän vi har ett protokoll på bordet. ” Det säger kommunstyrelsens ordförande i Falun, Susanne Norberg ( S ), efter MBL-missen som kostar skattebetalarna runt trehundra tusen kronor."
  • "Sex till åtta glesbygdsbutiker till i Dalarna kan få ett årligt driftbidrag på max trehundra tusen kronor enligt den landsbygdsproposition som regeringen presenterade idag."
  • "Under åren 1668-1676 halshöggs omkring trehundra personer i Sverige anklagade för trolldom."
  • "Runt trehundra personer var på plats."
  • "Bara tre av trehundra bilar i Region Dalarna var elbilar vid årsskiftet och arbetet med att byta ut kemikalier till mindre miljöskadliga går långsamt."
  • "Runt trehundra personer samlades och tittade på tävlingen där tårtorna tog form med olika designer och smaker."

Vad betyder trehundra inom generell ?

300

Översättningar