flundra

flundran
flundror
flundrorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till flundra

Hur böjs ordet flundra på svenska?

Obestämd singular: flundra
Bestämd singular: flundran
Obestämd plural: flundror
Bestämd plural: flundrorna

Hur används ordet flundra

  • "En dag när Håkan Bergström var ute och fiskade flundra fick han upp ett oväntat fynd."
  • "Men flundra, piggvar och id har så låg fetthalt att dioxin och PCB inte är någon fara i den fisken, säger Johannes Klingvall, yrkesfiskare vid Gute Fisk."
  • "Menyn för Nobelfesten : * Hummeraladåb med dillbakad hälle- flundra och Kalixlöjrom."
  • "Under sex år har man undersökt hur flundra och piggvar klarar att överleva och växa under olika förhållanden."
  • "I flera år nu har fiskarna runt Östersjön fått mer betalt för den fångade torsken än för bland annat strömming och flundra."
  • "Nioåring fångade flundra på 74 kilo"
  • "Nya rön visar att plattfisken skrubbskädda, ofta kallad flundra, kan vara en av orsakerna till torskens svårigheter att återhämta sig i Gotlandshavet och södra Östersjön."
  • "Hittills gjorda iaktagelser visar att det finns gott om flundra, men de är magra och har av okänd anledning flyttat till nya bottnar."
  • "Projektet syftar till att ta reda på när och var flundra av god kvalité kan fiskas i tillräckliga mängder."
  • "Tillsammans med länssyrelsen och kustlaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet ska beståndet av flundra undersökas – en fisk som numer sällan fiskas runt Gotland."

Vad betyder flundra inom fiskar ?

sorts plattfisk

Möjliga synonymer till flundra

Relaterat till flundra

släthet

Diskussion om ordet flundra