fluke

fluke
fluked
fluked
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till fluke

Diskussion om ordet fluke

fluke

flukes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet fluke har 6 betydelser

  • Inom fiskar
  • Inom fiske
  • Inom vardagligt
  • Inom sjöfart
  • Inom däggdjur
  • Inom zoologi
fiskar
fiske
vardagligt
sjöfart
däggdjur
zoologi

Ordet fluke inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Svenska

Möjliga synonymer till fluke (inom fiskar)

Ordet fluke inom fiske

a barb on a harpoon or arrow

Översättningar (inom fiske)

Svenska

Ordet fluke inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till fluke (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till fluke (inom vardagligt)

Ordet fluke inom sjöfart

flat blade-like projection on the arm of an anchor

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till fluke (inom sjöfart)

Ordet fluke inom däggdjur

either of the two lobes of the tail of a cetacean

Översättningar (inom däggdjur)

Svenska

Ordet fluke inom zoologi

parasitic flatworms having external suckers for attaching to a host

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till fluke (inom zoologi)

Möjliga synonymer till fluke (inom zoologi)

Diskussion om ordet fluke