semestertid

semestertiden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet semestertid

  • "Så att man får jobba ikapp sin semestertid, säger Staffan Enting, ledarskaps- och organisationskonsult."
  • "Statsvetarna Sören Holmberg och Olof Peterson påpekar dock att siffrorna är extra osäkra i semestertid pga att det är svårare att nå intervjupersonerna."
  • "Olyckan inträffade under semestertid."
  • "Men det absolut mest påtagliga är de väldigt långa väntetiderna som vi har haft under semestertid – och bristen på vårdplatser."
  • "Enligt Peter Nord, utbildningsansvarig vid Stockholmspolisen, går man på högtryck alla veckor året runt utom vid semestertid."
  • "- Däremot brukar vi se en ökning av relationsvåldet både vid jul och under semestertid."
  • "Tvisten har handlat om huruvida ett avtal har ingåtts, som de anställda hävdar, eller om det var ett erbjudande om att ansöka om ändrad semestertid mot ersättning, som arbetsgivaren hävdar."
  • "Öppenvården tog vid men vid semestertid fanns ingen att kontakta där, berättar föräldrarna."
  • "Läkaren medgav sin miss och hänvisade bland annat till att det var semestertid och många provsvar som skulle signeras."
  • "Sommartid är semestertid även för poliser."

Diskussion om ordet semestertid