semesterersättning

semesterersättningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet semesterersättning

  • "Det blir mycket pengar i semesterersättning, har kyrkan råd med det?"
  • "Nu avslöjar den detaljredovisning som lämnats in att nästan hela beloppet gick till löner, arvoden och semesterersättning – trots att den öppna verksamheten låg nere under pandemin."
  • "Först dröjde det med utbetalning av lönen och han har helt blivt utan semesterersättning på 12000 kronor."
  • "Enligt åklagaren har kvinnan bland annat gett sig själv felaktig övertidsersättning, extra semesterersättning och även beviljat sig själv ett större lån från företaget."
  • "Som företagare tar du själv ansvar för pension, försäkringar och semesterersättning."
  • "Där är den lägsta ersättningen 816 kronor, med semesterersättning blir det 914 kronor."
  • "Företaget betalade inte ut lön till kvinnan för oktober månad, och man betalade heller inte ut semesterersättning till biträdet inom en månad."
  • "Det är Hotell – och restaurangfacket som åtalade kaféet i Gävle då deras medlem inte hade fått rätt lön, sjuk- och semesterersättning."
  • "Då är semesterersättning inkluderat. ”"
  • "Det är fler sökande till dokusåpor där man får jobba gratis än till välkvalificerade jobb där man får både lön och semesterersättning."

Diskussion om ordet semesterersättning