stöd

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet stöd

 • "Bostadsbolagen ska då ha registrerat information om hyresgästers etnicitet och beteende i syfte att bistå de som ” vill ha stöd och hjälp ”, som de nu skriver på sina hemsidor."
 • "Två av partierna i regeringsunderlaget saknar stöd för att ta sig in i riksdagen nästa val."
 • "Det sågs som ett tecken på att Ryssland var på väg att dra tillbaka sitt stöd till den härskande klicken i Syrien."
 • "Förändringarna för gamla i Härryda kommun med behov av stöd kommer tätt under vårvintern."
 • "I den senaste opinionsundersökningen, gjord av Ipsos Synovate efter den stora valdebatten i måndags, fick Kenyatta 40 procent av väljarnas stöd jämfört med 33 procent för motståndaren Raila Odinga."
 • "Men det är väldigt viktigt, att sådant stöd inte går till extremistgrupper, sa Hague."
 • "– Det var ett stöd att ha dem där, berättar Sarah Gashi Olsson."
 • "Dessutom tillkommer stöd från Partille kommun i form av tre hyresfria år för fastigheten och diverse administrativ hjälp."
 • "FILM : Den årliga Bergmanveckan på Fårö har fått stöd från oväntat håll."
 • "Människor som har problem med att de fastnat i narkotikaberoende skall få hjälp och stöd av samhället, i stället för att hetsas och trakasseras av polisen."
 • "BTH hoppas därför på Försvarsdepartementets stöd i lokaliseringsfrågan ”, skriver högskolan."
 • "– Vi har fått jättemycket stöd och det betyder massor, säger Daniel Ringh."
 • "Men nu har vi lyckats rekrytera två till, så det blir en omstart för oss kan man säga, säger Veronika Jönsson, enhetschef för råd, stöd och familj i Ronneby."
 • "Men om man upplever det som att man inte fått stöd är det naturligtvis en brist."
 • "Jag känner att vi kan göra skillnad och ge ungdomar stöd, det är mycket som kan gå fel, speciellt på sommaren, säger Christina Ajayi."
 • "Lokalt stöd för gasledning"
 • "Skolinspektionen ställer nu en mängd krav på skolan så att eleven ska få rätt åtgärder och stöd."
 • "Under de senaste dagarna har de utsatta ungdomarna och anhöriga, enligt personen, varit i samtal med bland annat psykologer, för att ge allt stöd till ungdomarna."
 • "Sedan polisanmälan gjordes i onsdags har de utsatta killarna och deras familjer har fått psykologhjälp och stöd."
 • "Arbetsförmedlingen ger nu ut broschyren ” Jobbmöjligheter ” som är tänkt som stöd för den som söker jobb eller funderar på utbildning."

Vad betyder stöd inom generell ?

något som håller något på plats (så att det inte faller omkull)

Diskussion om ordet stöd

stöd

stödet
stöd
stöden
Substantiv [t]

Hur böjs ordet stöd på svenska?

Obestämd singular: stöd
Bestämd singular: stödet
Obestämd plural: stöd
Bestämd plural: stöden

Hur används ordet stöd

 • "Golvet hålls uppe av trästöd"
 • "Jag ger honom mitt stöd"
 • "BTH hoppas därför på Försvarsdepartementets stöd i lokaliseringsfrågan ”, skriver högskolan."
 • "– Vi har fått jättemycket stöd och det betyder massor, säger Daniel Ringh."
 • "Men nu har vi lyckats rekrytera två till, så det blir en omstart för oss kan man säga, säger Veronika Jönsson, enhetschef för råd, stöd och familj i Ronneby."
 • "Men om man upplever det som att man inte fått stöd är det naturligtvis en brist."
 • "Jag känner att vi kan göra skillnad och ge ungdomar stöd, det är mycket som kan gå fel, speciellt på sommaren, säger Christina Ajayi."
 • "Lokalt stöd för gasledning"
 • "Skolinspektionen ställer nu en mängd krav på skolan så att eleven ska få rätt åtgärder och stöd."
 • "Under de senaste dagarna har de utsatta ungdomarna och anhöriga, enligt personen, varit i samtal med bland annat psykologer, för att ge allt stöd till ungdomarna."
 • "Sedan polisanmälan gjordes i onsdags har de utsatta killarna och deras familjer har fått psykologhjälp och stöd."
 • "Arbetsförmedlingen ger nu ut broschyren ” Jobbmöjligheter ” som är tänkt som stöd för den som söker jobb eller funderar på utbildning."
 • "De nya bevisen stödjer teorin om att han blen mördad"

Ordet stöd har 3 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom byggnadskonst
 • Inom bildligt
juridik
byggnadskonst
bildligt

Vad betyder stöd inom juridik ?

hålla med om eller uppmuntra till något

Synonymer till stöd (inom juridik)

Möjliga synonymer till stöd (inom juridik)

Relaterat till stöd (inom juridik)

skyddsmedel

bevis

Vanlig betydelse av ordet stöd inom byggnadskonst

något som stödjer något

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till stöd (inom byggnadskonst)

stöd har undergrupp (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till stöd (inom byggnadskonst)

Relaterat till stöd (inom byggnadskonst)

stöd

grund

förbindelsemedel

Vanlig betydelse av ordet stöd inom bildligt

något som hjälper till att visa att något är sant

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till stöd (inom bildligt)

Möjliga synonymer till stöd (inom bildligt)

Möjliga synonymer till stöd (inom bildligt)

Diskussion om ordet stöd

stödja

stöder
stödde
stött
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till stödja (inom bildligt)

Hur böjs ordet stödja på svenska?

Presens: stöder
Preteritum: stödde
Supinum: stött

Hur används ordet stödja

 • "Vi kan inte strunta i de människor som lever här i dag och jag ser inget motförhållande i att stödja individer direkt nu och samtidigt jobba inom EU för att förbättra verkligheten, säger Björn Fries."
 • "– Det vi saknar är goda krafter, det vill säga människor som kan och vill jobba med att stödja personer som har olika funktionsnedsättningar, säger Claes Wiridén till p4 Blekinge."
 • "– Vi säger därför nej till förslaget i dess nuvarande utformning och vill se ett fördjupat arbete för att på frivillig väg stödja alla anställda som vill sluta röka, säger Börje Dovstad."
 • "En kvinna ramlade i sitt hem i november 2015 och hade svårt att stödja på benet, kände sig yr och hade huvudvärk."
 • "– Vi tar ställning i varje fråga och om SD lägger ett bra förslag kan vi stödja det."
 • "Hans-Peter bestämde sig för att vara med för att stödja integrationen."
 • "– Vi kommer inte att stödja någon regering som inte förbättrar situationen för fattigpensionärernas rejält."
 • "Nämnden konstaterar också att mannen är erfaren och kunnig och har visat gott omdöme i tjänsten, samt att chefen för utbåtsflottiljen har fortsatt förtroende för officeren och är beredd att stödja honom."
 • "Likadant om de lägger ett bra förslag kan vi stödja det, säger Jeppe Johnsson ( M )."
 • "Under tio veckor kommer Kvinnojouren i Karlskrona att lyfta våld i nära relationer och jämställdhetsfrågor och det med hjälp av fem ambassadörer som ska inspirera företag och privatpersoner till att stödja verksamheten."
 • "Vi kan inte strunta i de människor som lever här i dag och jag ser inget motförhållande i att stödja individer direkt nu och samtidigt jobba inom EU för att förbättra verkligheten, säger Björn Fries."
 • "– Det vi saknar är goda krafter, det vill säga människor som kan och vill jobba med att stödja personer som har olika funktionsnedsättningar, säger Claes Wiridén till p4 Blekinge."
 • "– Vi säger därför nej till förslaget i dess nuvarande utformning och vill se ett fördjupat arbete för att på frivillig väg stödja alla anställda som vill sluta röka, säger Börje Dovstad."
 • "En kvinna ramlade i sitt hem i november 2015 och hade svårt att stödja på benet, kände sig yr och hade huvudvärk."
 • "– Vi tar ställning i varje fråga och om SD lägger ett bra förslag kan vi stödja det."
 • "Hans-Peter bestämde sig för att vara med för att stödja integrationen."
 • "– Vi kommer inte att stödja någon regering som inte förbättrar situationen för fattigpensionärernas rejält."
 • "Nämnden konstaterar också att mannen är erfaren och kunnig och har visat gott omdöme i tjänsten, samt att chefen för utbåtsflottiljen har fortsatt förtroende för officeren och är beredd att stödja honom."
 • "Likadant om de lägger ett bra förslag kan vi stödja det, säger Jeppe Johnsson ( M )."
 • "Under tio veckor kommer Kvinnojouren i Karlskrona att lyfta våld i nära relationer och jämställdhetsfrågor och det med hjälp av fem ambassadörer som ska inspirera företag och privatpersoner till att stödja verksamheten."

Vad betyder stödja inom sjöfart ?

med hjälp av stöd hålla uppe|hålla något uppe, uppbära|bära upp något genom att fungera som underlag, ge stöd åt något, förse något med stöd, fungera eller tjäna som stöd åt/för något

Diskussion om ordet stödja

stöda

stöder
stödde
stött
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet stöda på svenska?

Presens: stöder
Preteritum: stödde
Supinum: stött

Hur används ordet stöda

 • "Kommunen kan ta hjälp av den vägledning Boverket gjort och genom den stöda så kallade byggemenskaper där en grupp människor bygger gemensamt."
 • "Adedy representerar kring en halv miljon anställda och kommer troligen även att stöda en 24-timmarsstrejk den 24 februari som utlysts av fackorganisationer i den privata sektorn."
 • "I partiet råder en splittring efter januariöverenskommelsen där partiet valde att stöda en Löfven-regering."
 • "Men nu är regeringen beredd att stöda sig på MP för att kunna förlänga den svenska flyginsatsen i Libyen, säger Folkpartiledaren Jan Björklund till TT."
 • "Sex procent vet inte vilket parti de ska stöda."
 • "Redan för flera år sedan var frågan uppe i EU-parlamentet och då trodde Marita Ulvskog att man i budgetutskottet hade fått stopp för att parlamentet skulle stöda högerextrema och fascistiska grupper."
 • "Centerpartiet är kritisk mot regeringens lagförslag om att ensamkommande som nekats asyl ska få en ny chans till uppehållstillstånd genom studier – men väljer ändå att stöda propositionen."
 • "Samtidigt lär det sakpolitiskt bli enklare för Sverigedemokraterna att stöda en borgerlig ekonomisk politik än den som den nuvarande regeringen har levererat, under starkt intryck av Miljöpartiet och Vänsterpartiet."
 • "Men att Waynes röst skulle stöda en aggressiv stämning håller han inte med om."
 • "Juan Guzmán Tapia gick från att stöda Pinochet under 1970-talet till att åtala honom för mord och kidnappning."

Möjliga synonymer till stöda

Diskussion om ordet stöda

stöd

Verb

Hur används ordet stöd

 • "BTH hoppas därför på Försvarsdepartementets stöd i lokaliseringsfrågan ”, skriver högskolan."
 • "– Vi har fått jättemycket stöd och det betyder massor, säger Daniel Ringh."
 • "Men nu har vi lyckats rekrytera två till, så det blir en omstart för oss kan man säga, säger Veronika Jönsson, enhetschef för råd, stöd och familj i Ronneby."
 • "Men om man upplever det som att man inte fått stöd är det naturligtvis en brist."
 • "Jag känner att vi kan göra skillnad och ge ungdomar stöd, det är mycket som kan gå fel, speciellt på sommaren, säger Christina Ajayi."
 • "Lokalt stöd för gasledning"
 • "Skolinspektionen ställer nu en mängd krav på skolan så att eleven ska få rätt åtgärder och stöd."
 • "Under de senaste dagarna har de utsatta ungdomarna och anhöriga, enligt personen, varit i samtal med bland annat psykologer, för att ge allt stöd till ungdomarna."
 • "Sedan polisanmälan gjordes i onsdags har de utsatta killarna och deras familjer har fått psykologhjälp och stöd."
 • "Arbetsförmedlingen ger nu ut broschyren ” Jobbmöjligheter ” som är tänkt som stöd för den som söker jobb eller funderar på utbildning."

Vad betyder stöd inom generell ?

något som håller något på plats (så att det inte faller omkull)

Diskussion om ordet stöd