bistånd

biståndet
bistånd
bistånden
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bistånd

Hur böjs ordet bistånd på svenska?

Obestämd singular: bistånd
Bestämd singular: biståndet
Obestämd plural: bistånd
Bestämd plural: bistånden

Hur används ordet bistånd

 • "– Generellt sett i sådana här fall går det att ansöka om konsulärt ekonomiskt bistånd."
 • "I Karlskrona beviljades 3 113 personer bistånd, vilket motsvarar 4.9 procent av befolkningen."
 • "Våldsutsatta kvinnor kan finnas i socialtjänstens alla verksamheter, även den som arbetar med ekonomiskt bistånd, äldreomsorg eller funktionsnedsättning möter kvinnor som är utsatta för våld."
 • "Enligt statistik från SCB var det 6 071 personer i länet som fick ekonomiskt bistånd under fjolåret."
 • "För att fullt ut täcka årshyran på nästan fyra miljoner kronor har socialförvaltningen under flera år använt integrationspengar till hyra – trots att ersättningen är öronmärkt till tolkar, utbildning, praktisk hjälp med boende, ekonomiskt bistånd och samhällsorientering."
 • "Det hela uppdagades när budgeten lämnades över till arbetsmarknadsnämnden som fortsättningsvis bland annat ska ansvara för ekonomiskt bistånd."
 • "När personal som under arbetsmarknadsförvaltningen jobbar med ekonomiskt bistånd ska få nya kontor senare i år nyttjas inte den statliga ersättningen."
 • "Den statliga så kallade schablonersättningen är öronmärkt till tolkar, utbildning, ekonomiskt bistånd och andra integrationsfrämjande insatser."
 • "Kostnaden för socialbidrag, eller ekonomiskt bistånd som det också kallas, är en tung post för socialförvaltningen."
 • "– Ekonomiskt bistånd är något man ska leva på en kort tid av sitt liv."

Ordet bistånd har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom politik
 • Inom ekonomi
allmänt
politik
ekonomi

Vad betyder bistånd inom allmänt ?

stöd, hjälp

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till bistånd (inom allmänt)

Möjliga synonymer till bistånd (inom allmänt)

Ordet bistånd inom politik

Översättningar (inom politik)

Engelska

Synonymer till bistånd (inom politik)

Möjliga synonymer till bistånd (inom politik)

Möjliga synonymer till bistånd (inom politik)

Ordet bistånd inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till bistånd (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till bistånd (inom ekonomi)

Diskussion om ordet bistånd

 • - 2010-05-13

  bistånd kan även betyda bidrag på svenska (ekonomiskt bistånd) och skall därför översättas även med både "aid" och "allowance"