perrong

perrongen
perronger
perrongerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till perrong

Hur böjs ordet perrong på svenska?

Obestämd singular: perrong
Bestämd singular: perrongen
Obestämd plural: perronger
Bestämd plural: perrongerna

Hur används ordet perrong

  • "– Tågen stannar redan här för möte och det hade räckt med en perrong, säger Magnus Tevebring."
  • "En flicka sitter och väntar på en perrong på tåget till Malmö – men tåget kommer aldrig."
  • "Då börjar man bland annat att bygga en perrong och flyttar Grycksbobanan."
  • "Det handlar om anslutande vägar till den förlängda perrong och dockningsterminal för regionalbussar som byggs av Trafikveket och Dalatrafik."
  • "Nu börjar man bland annat att bygga en perrong och flyttar Grycksbobanan."
  • "Nästa år firar järnvägsmuseet i Gävle 100-års jubileum och bland annat ska en perrong från Kiruna flyttas till Gävle."
  • "En perrong från Kiruna"
  • "– Det var en familj som skulle av här och såg att det inte fanns någon perrong vid deras dörrpar, men ingen hade sagt något om det i högtalarna."
  • "De hann inte till ett dörrpar med perrong och fick åka vidare till Ljusdal, säger hon."
  • "När stambanorna växte fram under 1800-talets andra hälft tycks blommor ha varit lika viktigt som räls och perrong, men sen försvann de på 1970-talet."

Vad betyder perrong inom järnväg ?

Fotograf: Wikipedia
vid station (eller hållplats) anlagd yta, (normalt) upphöjd till tåg- eller spårvagnsgolvet för att underlätta på- och avstigning, och avsedd för påstigande passagerare att vänta på och för tåg eller spårvagnar att stanna vid för att låta passagerare stiga på och av

Möjliga synonymer till perrong

Relaterat till perrong

landresa

fordon

stöd

Diskussion om ordet perrong