luftrening

luftreningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet luftrening

  • "Svenska företag är bland de bästa i världen på miljöteknik och efter- frågan på världsmarknaden är större än någonsin, t.ex för energiåtervinning, bioenergi och luftrening."
  • "I rapporten Låt naturen göra jobbet presenteras en vision om hur Norra Djurgårdsstaden ska optimeras med olika ekosystemtjänster som temperaturreglering, luftrening, bullerdämpning, rekreation, UV-strålningsskydd och stressreducering."
  • "Avfallshantering och återvinning, bioenergi och luftrening är exempel miljöteknikområden."
  • "I utvecklingen av Stadsparken finns också en ambition att arbeta med så kallade ekosystemtjänster, så som bullerdämpande åtgärder, dagvattenåtgärder och luftrening genom medvetet växtval."
  • "Karolinskas luftrening en lyckträff"
  • "Biogasanläggningen på Tuvan i Skellefteå måste utrustas med effektivare luftrening, eftersom risken för obehaglig luft anses som för stor."
  • "Biogasanläggningen på Tuvan i Skellefteå måste utrustas med effektivare luftrening, eftersom risken för obehaglig luft anses som för stor."

Möjliga synonymer till luftrening

Relaterat till luftrening

renlighet

Diskussion om ordet luftrening