illumination

illuminationen
illuminationer
illuminationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till illumination

Hur böjs ordet illumination på svenska?

Obestämd singular: illumination
Bestämd singular: illuminationen
Obestämd plural: illuminationer
Bestämd plural: illuminationerna

Vad betyder illumination inom bildligt ?

Fotograf: Wikipedia
belysning, upplysning

Möjliga synonymer till illumination

Relaterat till illumination

prydnad

ljus

förlustelse

ståt

Diskussion om ordet illumination

illumination

illuminations
Substantiv

Ordet illumination har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
juridik
ALLMÄNT
generell

Ordet illumination inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till illumination (inom juridik)

Ordet illumination inom ALLMÄNT

Synonymer till illumination (inom ALLMÄNT)

Ordet illumination inom generell

the degree of visibility of your environment

(inom generell)

Synonymer till illumination (inom generell)

Diskussion om ordet illumination