eldgivning

eldgivningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till eldgivning

Hur används ordet eldgivning

  • "– Det har gått att se kraftig eldgivning med hjälp av den utrustning vi har ombord och ibland har det också synts från förarplatsen, säger divisionschefen Michael Lundquist, till Blekingenytt."
  • "Det hade precis getts order om eldgivning när man plötsligt i skottlinjen upptäckte en man som var ute och joggade."
  • "På förmiddagen pågick en övning med granatkastare och militären hade precis gett order om eldgivning med granatkastare när mannen kom i skottlinjen."
  • "Båda gångerna utsattes deras fordonskolonn enligt Försvarsmakten för vägbomber och eldgivning."
  • "Dessa vapen nämns främst när det gäller eldgivning från USA:s sida men återvinns också bland motståndarna."
  • "De nya insatsreglerna tillåter den svenska styrkan att självständigt planera operationer, vilket bland annat innebär användande av dödligt våld, alltså inte längre bara eldgivning i självförsvar."
  • "Svenskarna lyckades undsätta tyskarna genom att med eldgivning trycka bort motståndarna."
  • "Efter det att Aftonbladet citerat poliskällor, som inte uteslutit att de två officerarna och den afghanske tolken skulle ha kunnat fallit offer för den egna sidans eldgivning, fick Försvarsmakten också kritik för att den inte ännu gett polisen de stupades skyddsvästar och annat material som behövs i chefsåklagare Krister Peterssons mordutredning."
  • "- En svensk fotpatrull utsattes för eldgivning som skadade fyra av de våra så allvarligt att tre av dem avled av sina skador och en av dem fortfarande är skadad, sade Göranson på en presskonferens på söndagen."
  • "Natten till fredag hamnade svenskar på patrull med afghansk polis under eldgivning sydväst om Aqcha."

Vad betyder eldgivning inom historia ?

skjutning med eldhandvapen

Möjliga synonymer till eldgivning

Diskussion om ordet eldgivning