gnistbildning

gnistbildningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet gnistbildning

  • "Branden inträffade i ett hus i Ronneby strax före midnatt där gnistbildning från elden i den öppna spisen spred sig och antände intilliggande ved."
  • "– Man får grilla med bränsle som inte avger gnistbildning, så att det finns risk att det sprider sig, säger Martin Peterson, tjänsteman i beredskap vid länsstyrelsen."
  • "Inga arbeten med risk för gnistbildning får utföras där risken för brand är stor, säger Magnus Petersson, chef för entreprenörs- och teknikutveckling på Södra, skriver Sydöstran."
  • "Branden orsakades sannolikt av gnistbildning i själva pannan."
  • "Men gnistbildning, troligen från bromsarna, hade också orsakat flera bränder längs spåret."
  • "I båda fallen har bränderna startat efter gnistbildning från skogsmaskiner."
  • "Enligt räddningstjänsten misstänks branden ha startat genom gnistbildning från en skogsmaskin på ett kalhygge."
  • "Orsaken till branden är i nuläget oklar men räddningstjänsten misstänker att det kan röra sig om gnistbildning från närliggande tågräls."
  • "Möjligen kan det arbetet gett upphov till gnistbildning, men brandorsaken kommer att utredas."
  • "Främst har småbränderna startat efter gnistbildning längs järnvägar och i samband med skogsarbeten."

Diskussion om ordet gnistbildning