stoutness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till stoutness

Ordet stoutness har 2 betydelser

  • Inom data
  • Inom generell
data
generell

Ordet stoutness inom data

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till stoutness (inom data)

Ordet stoutness inom generell

the property of being strong and resolute

Synonymer till stoutness (inom generell)

Uttryck till stoutness (inom generell)

Diskussion om ordet stoutness