gallantry

gallantries
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet gallantry har 2 betydelser

  • Inom data
  • Inom generell
data
generell

Ordet gallantry inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till gallantry (inom data)

Möjliga synonymer till gallantry (inom data)

Ordet gallantry inom generell

polite attentiveness to women

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till gallantry (inom generell)

Möjliga synonymer till gallantry (inom generell)

Diskussion om ordet gallantry