ingenuity

ingenuities
Substantiv

Hur används ordet ingenuity

  • "a plot of great ingenuity"

Vad betyder ingenuity inom generell, generell, generell ?

the property of being ingenious

Möjliga synonymer till ingenuity

Möjliga synonymer till ingenuity