lust

lusten
luster
lusterna
Substantiv [n]
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet lust på svenska?

Obestämd singular: lust
Bestämd singular: lusten
Obestämd plural: luster
Bestämd plural: lusterna

Hur används ordet lust

 • "* Endast 45 procent av eleverna i årskurs 8 tycker att skolarbetet får dem att känna lust att lära sig mer."
 • "De uppmanade föraren att stanna, men det hade han ingen lust till."
 • "– Jag har varken mandat eller lust att ge mig in i den debatten."
 • "Och han har inte alls någon lust att komma hem."
 • "Så ska fler barn få lust att teckna"
 • "Vi har ett val om tre veckor och det kan påverka medlemmarnas lust att valarbeta om man inte riktigt vet hur det står till i ledningen lokalt."
 • "Jag måste få tillbaka pengarna som jag lagt ut och jag har ingen lust att betala leverantörsfakturor som inte är mina, säger Bert Karlsson."
 • "Det är viktigt att väcka en lust till rörelse, eftersom det gynnar oss genom hela livet, säger Sofia Swartz."
 • "Vi har inte lust att flytta in i lokaler som inte är färdigbesiktigade och godkända."
 • "Det finns inte så mycket hjälp och stöd i samhället som vi behöver, det gör också att att man har lust att berätta hur det har varit, säger Maiellen Stensmark."
 • "* Endast 45 procent av eleverna i årskurs 8 tycker att skolarbetet får dem att känna lust att lära sig mer."
 • "De uppmanade föraren att stanna, men det hade han ingen lust till."
 • "– Jag har varken mandat eller lust att ge mig in i den debatten."
 • "Och han har inte alls någon lust att komma hem."
 • "Så ska fler barn få lust att teckna"
 • "Vi har ett val om tre veckor och det kan påverka medlemmarnas lust att valarbeta om man inte riktigt vet hur det står till i ledningen lokalt."
 • "Jag måste få tillbaka pengarna som jag lagt ut och jag har ingen lust att betala leverantörsfakturor som inte är mina, säger Bert Karlsson."
 • "Det är viktigt att väcka en lust till rörelse, eftersom det gynnar oss genom hela livet, säger Sofia Swartz."
 • "Vi har inte lust att flytta in i lokaler som inte är färdigbesiktigade och godkända."
 • "Det finns inte så mycket hjälp och stöd i samhället som vi behöver, det gör också att att man har lust att berätta hur det har varit, säger Maiellen Stensmark."
 • "Om du har tid och lust"

Ordet lust har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom generell
bildligt
generell

Vad betyder lust inom bildligt ?

det att vilja och vara motiverad att göra något

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till lust (inom bildligt)

Möjliga synonymer till lust (inom bildligt)

Ordet lust inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till lust (inom generell)

Diskussion om ordet lust

 • - 2015-08-15

  glädje,kärlek

 • - 2016-01-30

  munterhet

 • - 2018-03-06

  städa

luster

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till luster (inom generell)

Ordet luster har 2 betydelser

 • Inom astronomi
 • Inom generell
astronomi
generell

Vad betyder luster inom astronomi ?

a quality that outshines the usual

Översättningar (inom astronomi)

Synonymer till luster (inom astronomi)

Ordet luster inom generell

a surface coating for ceramics or porcelain

Synonymer till luster (inom generell)

Uttryck till luster (inom generell)

Diskussion om ordet luster