delight

delights
Substantiv

Översättningar

Synonymer till delight

Hur används ordet delight

 • "the new car is a delight"
 • "his delight to see her was obvious to all"

Ordet delight har 2 betydelser

 • Inom musik
 • Inom generell
musik
generell

Ordet delight inom generell

a feeling of extreme pleasure or satisfaction

Synonymer till delight (inom generell)

Uttryck till delight (inom generell)

Möjliga synonymer till delight (inom generell)

Diskussion om ordet delight

 • Sippan - 2008-07-02

  Behaga

 • - 2018-01-21

  glad

delight

delight
delighted
delighted
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till delight (inom generell)

Hur används ordet delight

 • "he delights in his granddaughter"

Ordet delight har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
generell
ALLMÄNT

Vad betyder delight inom generell ?

take delight in

Översättningar (inom generell)

Synonymer till delight (inom generell)

Möjliga synonymer till delight (inom generell)

Ordet delight inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till delight (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till delight (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet delight