pretence

pretences
Substantiv

Översättningar

Ordet pretence har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet pretence inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet pretence inom generell

Synonymer till pretence (inom generell)

Uttryck till pretence (inom generell)

Ord i uttryck för pretence (inom generell)

Möjliga synonymer till pretence (inom generell)

Diskussion om ordet pretence