overcloud

overcloud
overclouded
overclouded
Verb

Översättningar

Synonymer till overcloud

Hur används ordet overcloud

  • "The sky clouded over"

Ordet overcloud har 2 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
mat
generell

Ordet overcloud inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till overcloud (inom mat)

Ordet overcloud inom generell

become covered with clouds

Synonymer till overcloud (inom generell)

Uttryck till overcloud (inom generell)

Diskussion om ordet overcloud