duplication

duplications
Substantiv

Översättningar

Synonymer till duplication

Hur används ordet duplication

  • "this kind of duplication is wasteful"

Ordet duplication har 2 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom generell
lingvistik
generell

Ordet duplication inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till duplication (inom lingvistik)

Ordet duplication inom generell

the act of duplicating something

Synonymer till duplication (inom generell)

Uttryck till duplication (inom generell)

Diskussion om ordet duplication