deform

deform
deformed
deformed
Verb

Översättningar

Hur används ordet deform

  • "the heat deformed the plastic sculpture"
  • "His body was deformed by leprosy"

Ordet deform har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sex
  • Inom biologi
generell
sex
biologi

Vad betyder deform inom generell ?

make formless

Översättningar

Synonymer till deform

Möjliga synonymer till deform

Ordet deform inom sex

Översättningar

Synonymer till deform

Möjliga synonymer till deform

Ordet deform inom biologi

alter the shape of (something) by stress

Översättningar

Synonymer till deform

Möjliga synonymer till deform