curse

curses
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet curse

  • "A witch put a curse on his whole family"

Ordet curse har 4 betydelser

  • Inom förkortning
  • Inom juridik
  • Inom religion
  • Inom medicin
förkortning
juridik
religion
medicin

Ordet curse inom förkortning

Översättningar (inom förkortning)

Svenska

Synonymer till curse (inom förkortning)

  • ban [ ålderdomlig ]

Möjliga synonymer till curse (inom förkortning)

Ordet curse inom juridik

profane or obscene expression usually of surprise or anger

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till curse (inom juridik)

Möjliga synonymer till curse (inom juridik)

Ordet curse inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till curse (inom religion)

Möjliga synonymer till curse (inom religion)

Ordet curse inom medicin

a severe affliction

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till curse (inom medicin)

Möjliga synonymer till curse (inom medicin)

Diskussion om ordet curse

curse

curse
cursed
cursed
Verb

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till curse (inom medicin)

Hur används ordet curse

  • "The bad witch cursed the child"

Ordet curse har 3 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom vanliga uttryck
  • Inom religion
meteorologi
vanliga uttryck
religion

Vad betyder curse inom meteorologi ?

utter obscenities heap obscenities upon

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Synonymer till curse (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till curse (inom meteorologi)

Ordet curse inom vanliga uttryck

wish harm upon; put a curse on

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Svenska

Synonymer till curse (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till curse (inom vanliga uttryck)

Ordet curse inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till curse (inom religion)

Möjliga synonymer till curse (inom religion)

Diskussion om ordet curse