except

Preposition

Översättningar

Möjliga synonymer till except

Diskussion om ordet except

except

except
excepted
excepted
Verb

Ordet except har 2 betydelser

  • Inom historia
  • Inom juridik
historia
juridik

Vanligast betydelse av ordet except inom historia

Översättningar (inom historia)

Synonymer till except (inom historia)

Möjliga synonymer till except (inom historia)

Mindre vanlig betydelse av ordet except inom juridik

göra en formell invändning för att vinna uppskov i ett mål

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till except (inom juridik)

Diskussion om ordet except