blackball

blackballs
Substantiv

Översättningar

Synonymer till blackball

Möjliga synonymer till blackball

Diskussion om ordet blackball

blackball

blackball
blackballed
blackballed
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet blackball