barring

Preposition

Översättningar

Möjliga synonymer till barring

Diskussion om ordet barring

barring

Substantiv

Översättningar

Vad betyder barring inom generell ?

the act of excluding someone by a negative vote or veto

Diskussion om ordet barring

barr

barr
barred
barred
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet barr