preclude

preclude
precluded
precluded
Verb

Översättningar

Ordet preclude har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom ekonomi
  • Inom generell
juridik
ekonomi
generell

Ordet preclude inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Ordet preclude inom ekonomi

Synonymer till preclude (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till preclude (inom ekonomi)

Ordet preclude inom generell

make impossible, esp. beforehand

Synonymer till preclude (inom generell)

Diskussion om ordet preclude