curse

curse
cursed
cursed
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet curse

  • "The bad witch cursed the child"

Ordet curse har 3 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom vanliga uttryck
  • Inom religion
meteorologi
vanliga uttryck
religion

Vad betyder curse inom meteorologi ?

utter obscenities heap obscenities upon

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Synonymer till curse (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till curse (inom meteorologi)

Ordet curse inom vanliga uttryck

wish harm upon; put a curse on

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Svenska

Synonymer till curse (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till curse (inom vanliga uttryck)

Ordet curse inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till curse (inom religion)

Möjliga synonymer till curse (inom religion)

Diskussion om ordet curse

cursing

Substantiv

Översättningar (inom religion)

Diskussion om ordet cursing

cursing

Adjektiv

Hur används ordet cursing

  • "arrested the flailing cursing old man"

Vad betyder cursing inom generell ?

who is uttering obscenities

Diskussion om ordet cursing