återbesök

återbesöket
återbesök
återbesöken
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till återbesök

Hur böjs ordet återbesök på svenska?

Obestämd singular: återbesök
Bestämd singular: återbesöket
Obestämd plural: återbesök
Bestämd plural: återbesöken

Hur används ordet återbesök

 • "Och sen boka en tid på återbesök, åka till olika vårdgivare."
 • "När patienten vid ett återbesök återfick sin medicinering var den ordinarie dosen för hög., vilket ledde till att patienten akut behövde läggas in på Blekingesjukhuset, dock utan några bestående men."
 • "När patienten vid ett återbesök återfick sin medicinering, var den ordinarie dosen för hög."
 • "Och Karlskrona kan räkna med ett återbesök – åtminstone av Henning Hauser, som fastnat för staden."
 • "Dare, med den forne Thin Lizzy-medlemmen Darren Wharton, besökte Sweden Rock så sent som för två år sedan och gör nu alltså ett återbesök."
 • "Hon var nöjd med kontakten och skickades vidare till röntgen, men när hon skulle på återbesök hade hon fått en ny läkare, vilken hon inte kände sig bekväm med."
 • "I många fall behöver patienten inte komma tillbaka till sjukhuset för återbesök utan får i stället ett telefonsamtal från en läkare."
 • "Morgan Bengtsson avdelningschef för vårdcentralen i Olofström säger till tidningen att de kommer tvingas skippa de regelbundna mottagningstiderna för återbesök för patienter med kol, astma och diabetes under sommaren."
 • "Läkaren reagerade över att mannen uppträdde friskt och kallade honom till ett återbesök."
 • "– När mannen kom hem hade han dessutom en kallelse till ett återbesök på sjukhuset senare samma dag, säger Alexander Wendt."
 • "Och sen boka en tid på återbesök, åka till olika vårdgivare."
 • "När patienten vid ett återbesök återfick sin medicinering var den ordinarie dosen för hög., vilket ledde till att patienten akut behövde läggas in på Blekingesjukhuset, dock utan några bestående men."
 • "När patienten vid ett återbesök återfick sin medicinering, var den ordinarie dosen för hög."
 • "Och Karlskrona kan räkna med ett återbesök – åtminstone av Henning Hauser, som fastnat för staden."
 • "Dare, med den forne Thin Lizzy-medlemmen Darren Wharton, besökte Sweden Rock så sent som för två år sedan och gör nu alltså ett återbesök."
 • "Hon var nöjd med kontakten och skickades vidare till röntgen, men när hon skulle på återbesök hade hon fått en ny läkare, vilken hon inte kände sig bekväm med."
 • "I många fall behöver patienten inte komma tillbaka till sjukhuset för återbesök utan får i stället ett telefonsamtal från en läkare."
 • "Morgan Bengtsson avdelningschef för vårdcentralen i Olofström säger till tidningen att de kommer tvingas skippa de regelbundna mottagningstiderna för återbesök för patienter med kol, astma och diabetes under sommaren."
 • "Läkaren reagerade över att mannen uppträdde friskt och kallade honom till ett återbesök."
 • "– När mannen kom hem hade han dessutom en kallelse till ett återbesök på sjukhuset senare samma dag, säger Alexander Wendt."

Vad betyder återbesök inom generell ?

nytt besök efter ett tidigare besök

Möjliga synonymer till återbesök

Diskussion om ordet återbesök

återbesöka

återbesöker
återbesökte
återbesökt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet återbesöka på svenska?

Presens: återbesöker
Preteritum: återbesökte
Supinum: återbesökt

Vad betyder återbesöka inom generell ?

besöka igen

Möjliga synonymer till återbesöka

Diskussion om ordet återbesöka