övervakning

övervakningen
övervakningar
övervakningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet övervakning på svenska?

Obestämd singular: övervakning
Bestämd singular: övervakningen
Obestämd plural: övervakningar
Bestämd plural: övervakningarna

Hur används ordet övervakning

 • "Projektet handlar om övervakning över internet av ” hälsotillståndet ” hos maskiner och annan teknisk utrustning, samt styrning av dessa över internet."
 • "Men det gäller också övervakning av hälsotillstånd hos personer med särskilda sjukdomar och behov."
 • "Vidare så önskar nationerna en bialog med yrkesfiskare gällande nya redskap och bättre övervakning."
 • "Blekingesjukhuset i Karlskrona kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att ha brustit i övervakning och åtgärder för en man som sökte med bröstsmärtor."
 • "Det är några av de incidenter som har inträffat inom frivården i Sverige, dit personer som dömts till övervakning, fotboja eller samhällstjänst kommer."
 • "Blekingesjukhuset brast i övervakning"
 • "Anledningen är att det inte finns resurser för extra övervakning, städning och slitage."
 • "Det handlar bland annat om att sätta in övervakning, att varna och vräka hyresgäster som inte följer reglerna, att polisanmäla den som inte sköter sig – men också att med reducerad hyra belöna den som håller rent."
 • "Anstalten i Norrtälje har en sådan grad av övervakning och kontroll som är nödvändig för att upprättahålla ordningen och säkerhet, menar Kriminalvården."
 • "Personal från Kustbevakningen förbereder sig nu för att under april månad delta i EU:s gränsbyrå Frontex övervakning av Medelhavet utanför Italiens kust."

Ordet övervakning har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom polisväsende
ekonomi
polisväsende

Vad betyder övervakning inom ekonomi ?

det att övervaka

Synonymer till övervakning (inom ekonomi)

Ordet övervakning inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Engelska

Synonymer till övervakning (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till övervakning (inom polisväsende)

Diskussion om ordet övervakning