upprätthållande

upprätthållandet

(-)(-)
Substantivupprätthålla

upprätthåller

upprätthöll

upprätthållit

upprätthåll

Verb