upprätthålla

upprätthåller
upprätthöll
upprätthållit
Verb

Synonymer till upprätthålla

Hur böjs ordet upprätthålla på svenska?

Presens: upprätthåller
Preteritum: upprätthöll
Supinum: upprätthållit

Hur används ordet upprätthålla

 • "Pga. detta är det svårt att upprätthålla patientsekretessen. ”"
 • "Och vid ett haveri kommer vi kunna upprätthålla en bättre kapacitet, säger Lars Salmi på Trafikverket till BLT."
 • "– Underskottet är inte tillfredsställande men det kostar att driva vård i ett litet landsting och det frestar på att upprätthålla bra sjukvård men Blekingeborna ska inte få försämrad vård, nu handlar det om att hantera åtgärderna för 2018 ansvarsfullt, säger Kalle Sandström."
 • "– För att kunna upprätthålla och vidareutveckla den spetsförmåga vi besitter är mörkerflygningarna viktiga för oss."
 • "Det blir märkbart inom stora områden, vi får även svårt att upprätthålla hundtjänsten, säger regementschef Håkan Hedlund."
 • "Fältgruppen befarar nu att de inte ska kunna upprätthålla det goda kontaktnät som de byggt upp med barn och ungdomar på grund av den höga arbetsbelstningen."
 • "” En förutsättning för att en kommun ska få meddela en lokal ordningsföreskrift är att den behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats."
 • "Sedan november förra året har vårdcentralerna i Sölvesborg och Olofström haft kvällsöppet en dag i veckan men när bemanningen minskar under sommaren blir det svårt att upprätthålla."
 • "– Det innebär att vi kan bibehålla verksamheten på den nivån den är i dag och framförallt upprätthålla vår miljöberedskap, säger Anders Kjaersgaard."
 • "I klassen har Roboten snabbt blivit en naturlig del av vardagen och ett sätt att upprätthålla kontakten mellan Lucas och klasskamraterna."

Vad betyder upprätthålla inom typografi ?

se till att något fortsätta|fortsätter vara lika bra som tidigare; se till att något håller samma kvalitet som tidigare

Diskussion om ordet upprätthålla

upprätthållande

upprätthållandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Hur används ordet upprätthållande

 • "För att avlasta polisen och stoppa kriminalitetens utbredning föreslår han därför att militären under polisens ledning ska kunna genomföra exempelvis bevakning och upprätthållande av allmän ordning."
 • "är det sannolikt att ett effektivt munskydd ( skyddsmask 90 ) kan komma till stor nytta och säkra vår förmåga till fortsatt upprätthållande av våra Räddningstjänstuppdrag ” skriver Hans Därnemyr, räddningschef vid Norra Älvsborgs Räddningsförbund."
 • "Enligt Ohlys beskrivning av samtalet med Bildt är de inblandade partierna överens om att flygförbudszonen inte längre behövs – Kadaffis flyg anses helt utslaget, och därmed betraktas flygförbudszonens upprätthållande som ” en formalitet ”."
 • "Det är med bakgrund av de yttranden som skickats in, som man bedömer att det inte finns förutsättningar för en fortsatt förvaltning och upprätthållande av anläggningen."
 • "Centerpartiets kandidat Fredrick Federley beskriver att han vill att EU:s kulturpolitik endast ska bestå av upprätthållande av pressfrihet, yttrandefrihet och demokrati."
 • "– Det kommunala uppdraget består i huvudsak av upprätthållande av allmän ordning och att arbeta trygghetsskapande i vissa områden, säger tf säkerhetschefen i Linköping Håkan Carlberg."
 • "En rättighet som kommunen har enligt alkohollagen, men bara om det ” anses påkallat för ordningens upprätthållande ”."
 • "Det är hämtat från det hebreiska ordet för tro och amen, men finns också i arabiskan, där det betyder uppfyllande eller upprätthållande."
 • "” Genomförandet av detaljplanen kommer inte försvåra ett upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus hos ängshöken ”, skriver Regeringsrätten."
 • "– Vi skärper nu våra rutiner ytterligare med förtätade kontroller av följsamhet till våra hygienregler, engagemang av hygienombud för upprätthållande av distans och daglig avstämning av hälsoläget i personalen."

Möjliga synonymer till upprätthållande

Diskussion om ordet upprätthållande