tillsyn

tillsynen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till tillsyn

Hur används ordet tillsyn

 • "Och i dag lämnades en anmälan in till IVO, som sedan hemmen öppnade förra hösten fortfarande inte hunnit göra någon tillsyn."
 • "Utredningen visar att medarbetaren brustit i tillsyn genom att ha somnat under ett nattvak hemma hos en brukare."
 • "Men nu menar Karlskrona kommun att de har bättre förutsättningar att bedriva en effektiv tillsyn."
 • "Vidare analyser måste göras, säger Carl Johan Bernelid, avdelningschef tillsyn och prövning."
 • "Vi kan inte ha en gräddfil för vissa företag i Karlskrona och en helt annan tillsyn av företag i andra kommuner, säger Carl Johan Bernelid, avdelningschef på länsstyrelsen."
 • "Där var det polisen som slog larm om att två katter vistades i lägenheten utan tillsyn."
 • "Länsstyrelsen gjorde därför en oanmäld tillsyn på gymmet ett par veckor senare."
 • "Det var i somras som skolinspektionen gjorde en tillsyn på Mjällby skola 7-9 i Sölvesborgs kommun."
 • "Det kan vara så att någon av hundarna får någon form av koppeltvång, och nästa gång det händer begår man ett brott mot lagen om tillsyn av hundar och katter, om man inte har kopplat hunden."
 • "Detta efter en tillsyn som gjordes under gårdagen."
 • "Och i dag lämnades en anmälan in till IVO, som sedan hemmen öppnade förra hösten fortfarande inte hunnit göra någon tillsyn."
 • "Utredningen visar att medarbetaren brustit i tillsyn genom att ha somnat under ett nattvak hemma hos en brukare."
 • "Men nu menar Karlskrona kommun att de har bättre förutsättningar att bedriva en effektiv tillsyn."
 • "Vidare analyser måste göras, säger Carl Johan Bernelid, avdelningschef tillsyn och prövning."
 • "Vi kan inte ha en gräddfil för vissa företag i Karlskrona och en helt annan tillsyn av företag i andra kommuner, säger Carl Johan Bernelid, avdelningschef på länsstyrelsen."
 • "Där var det polisen som slog larm om att två katter vistades i lägenheten utan tillsyn."
 • "Länsstyrelsen gjorde därför en oanmäld tillsyn på gymmet ett par veckor senare."
 • "Det var i somras som skolinspektionen gjorde en tillsyn på Mjällby skola 7-9 i Sölvesborgs kommun."
 • "Det kan vara så att någon av hundarna får någon form av koppeltvång, och nästa gång det händer begår man ett brott mot lagen om tillsyn av hundar och katter, om man inte har kopplat hunden."
 • "Detta efter en tillsyn som gjordes under gårdagen."

Vad betyder tillsyn inom allmänt ?

det att /formellt/ se till att något /i samhället/ fungerar och sköts som det skall /enligt normer för etik, säkerhet, miljö etc./

Diskussion om ordet tillsyn