förhandsgranskning

förhandsgranskningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till förhandsgranskning

Hur används ordet förhandsgranskning

  • "Den förhandsgranskning i Bryssel av respektive lands budgetplaner Rehn ser framför sig ska ske innan regeringarna presenterar planerna för övriga partier i respektive lands parlament."
  • "I domstolen framgick det tydligt att Statens medieråd inte hade kännedom om att något religiöst trossamfund sänt in filmer för förhandsgranskning."
  • "Runt 70 bidragsärenden från de senaste åren har granskats och två tredjedelar av dem får helt underkänt vad gäller förhandsgranskning, dokumentation, syfte och uppföljning."
  • "Runt 70 bidragsärenden från de senaste åren har granskats och två tredjedelar av dem får helt underkänt vad gäller förhandsgranskning, dokumentation, syfte och uppföljning."
  • "I USA har man en striktare förhandsgranskning av en myndighet."
  • "Bland annat hade kravet på förhandsgranskning av en EU-myndighet och kraven på att bevisa produktens effekt försvunnit."
  • "Rektorns uttalande om förhandsgranskning kan enligt JO inte i sammanhanget uppfattas på annat sätt än som en begränsning av den grundlagsskyddade tryckfriheten ”."
  • "När man tror att ett ansökningsförfarande handlar om förhandsgranskning, då saknar man proportioner."
  • "En annan omstridd fråga är huruvida sociala medie-tjänster som länkar till exempelvis nyhetssajter genom att visa bilder och text, så kallad förhandsgranskning, ska betala en licensersättning till medieföretagen."
  • "Bakdörren för den som inte vill skicka sina nysatsning till MPRT för en förnedrande förhandsgranskning står vidöppen."

Vad betyder förhandsgranskning inom polisväsende ?

det att förhandsgranska

Möjliga synonymer till förhandsgranskning

Diskussion om ordet förhandsgranskning