hark

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till hark

Diskussion om ordet hark

hark

hark
harked
harked
Verb

Översättningar

Vad betyder hark inom norgespec ?

listen; used mostly in the imperative

Möjliga synonymer till hark

Diskussion om ordet hark