bergskrön

bergskrönet
bergskrön
bergskrönen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till bergskrön

Hur böjs ordet bergskrön på svenska?

Obestämd singular: bergskrön
Bestämd singular: bergskrönet
Obestämd plural: bergskrön
Bestämd plural: bergskrönen

Hur används ordet bergskrön

  • "Ett vidsträckt område med bergskrön, myrar och stora områden med urskogsartad natur."
  • "Ett område med bergskrön, sjöar, myrar och vidsträckt urskog kan bli Norrbottens nya nationalpark."
  • "Reivo beskrivs som ett område med bergskrön, myrar och vidsträckt urskog."

Möjliga synonymer till bergskrön

Relaterat till bergskrön

lutning

Diskussion om ordet bergskrön