mortalitet

mortaliteten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till mortalitet

Hur används ordet mortalitet

  • "” Har kriminaliseringen lett till något positivt eller är just kriminaliseringen förklaringen till att Sverige har en exceptionell hög mortalitet i patientgruppen? ”"
  • "Det har blivit en felaktig överföring och därför har vi fått en för låg mortalitet, säger Johnny Hillgren."
  • "Hon hänvisar till en rapport från Karolinska Institutet som visar att sjuksköterskebristen leder till bland annat större vårdskador, högre mortalitet och fler trycksår."
  • "Hon hänvisar till en rapport från Karolinska institutet som visar att sjuksköterskebristen leder till bland annat större vårdskador, högre mortalitet och fler trycksår."
  • "– En skillnad då jämfört med nu är att vi inte har samma mortalitet."

Diskussion om ordet mortalitet