uppväga

uppväger
uppvägde
uppvägt
Verb

Synonymer till uppväga

Hur böjs ordet uppväga på svenska?

Presens: uppväger
Preteritum: uppvägde
Supinum: uppvägt

Hur används ordet uppväga

  • "Ersättningen skulle uppväga de inskränkningar som stugägaren haft under de år då han inte kunnat bada och fiska i sjön."
  • "De statliga subventionerna till att bygga hyresettor kommer inte att uppväga nedgången av bostadsrättsbyggandet, skriver Byggindustrierna i sin bedömning."
  • "För att uppväga de mänskliga utsläppen måste man plantera och skörda en yta varje år lika stor som två gånger Indien."
  • "Men besparingen man skulle göra genom att befolkningen blir friskare skulle uppväga de minskade skatteintäkterna många gånger om, enligt Carl Schlyter."
  • "TT : Om ökad risk för cancer är den negativa effekten, vilken positiv effekt kan uppväga det?"
  • "Även med väldigt optimistisk syn på hur mycket flygtrafik som kan flyttas över till höghastighetsbanorna så kommer det inte att uppväga de stora utsläpp som blir av byggnationerna av banorna, säger Maria Börjesson, docent transportsystemanalys på Kungliga Tekniska Högskolan ( KTH )."
  • "Polisförbundet försvarade inte mejlen, men menade att denna enstaka förseelse inte kunde uppväga mer än tio års prickfri tjänst."
  • "Skälen för betalningssäkring anses uppväga det intrång som åtgärden innebär för gäldenären."
  • "Fördelen ur säkerhetssynpunkt är också liten med dubbla ljus och anses inte uppväga besvären för mötande förare."
  • "Någon direkt oro känner man dock inte, Münchenlinjen som öppnades 2016 kommer att utökas med en tur till varje vardag, det kan uppväga något av tappet."

Möjliga synonymer till uppväga

Relaterat till uppväga

substituering

tillräcklighet

ömsesidighet

värdering

botgöring

återställande

utjämning

tyngd

byte

motstånd

utjämning

likhet

Diskussion om ordet uppväga

uppväg

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till uppväg

väg

uppgång

Diskussion om ordet uppväg