tillfartsväg

tillfartsvägen
tillfartsvägar
tillfartsvägarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet tillfartsväg på svenska?

Obestämd singular: tillfartsväg
Bestämd singular: tillfartsvägen
Obestämd plural: tillfartsvägar
Bestämd plural: tillfartsvägarna

Hur används ordet tillfartsväg

  • "Paret som lämnat in överklagan mot den nya detaljplanen i Glänninge vill se en alternativ placering av skolan eller en annan tillfartsväg."
  • "Den här gången blockerar tåget en tillfartsväg till hamnen i Halmstad."
  • "Dessutom kommer en närbelägen camping få sin tillfartsväg avskuren, enligt föreningen."
  • "Bland annat bygger de 550 nya parkeringsplatser och en ny tillfartsväg från Varberg för att underlätta så att man kan åka av innan man kommer in i Ullareds centrum."
  • "Lantmäteriet konstaterar att det enda som finns idag är en detaljplan för området och en tillfartsväg från länsväg 151."
  • "Operan är byggd på en konstgjord ö där det tidigare låg hamnmagasin och varvsdockor och med endast en smal tillfartsväg."
  • "N vill Fortifikationsverket ha 90 miljoner kronor av regeringen för att bland annat bygga en ny tillfartsväg till övningsområdet och en nybyggnad för vård och utbildningsplatser för 35 stridsfordon."
  • "Sedan dess har Varbergs kommun reviderat planerna; ny tillfartsväg, avståndet till naturreservatet ökas och en skyddsvall samt ett grönt skyddsområde skapas mellan hamnområdet och naturreservatet."
  • "Sedan dess har Varbergs kommun reviderat planerna; ny tillfartsväg, avståndet till naturreservatet ökas och en skyddsvall samt ett grönt skyddsområde skapas mellan hamnområdet och naturreservatet."

Möjliga synonymer till tillfartsväg

Relaterat till tillfartsväg

väg

Diskussion om ordet tillfartsväg